Praktische informatie

Onze school gaat verder dan het klaslokaal met boeiende buitenschoolse activiteiten die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en hun talenten ontwikkelen. We geloven ook sterk in betrokkenheid van ouders en bieden diverse ouderactiviteiten om samen te groeien en de band tussen school en thuis te versterken.

Naschoolse mogelijkheden

Bij De Wereldboom wordt de buitenschoolse opvang georganiseerd door Vesper BSO+. Deze buitenschoolse opvang onderscheidt zich door te focussen op de mogelijkheden van elk kind. De gespecialiseerde groepsmedewerkers bieden een gestructureerde omgeving waar kinderen succesvol kunnen samen spelen, deelnemen aan activiteiten en hun eigen talenten kunnen ontdekken. Wat hen uniek maakt, is dat zij werken met kleine groepen kinderen, een vaste dagstructuur hanteren, sportactiviteiten aanbieden en de ruimtes fris en aantrekkelijk inrichten. De opvang is beschikbaar met kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie ga naar: www.bijvesper.nl

Ouderactiviteiten

Op De Wereldboom vinden we ouderbetrokkenheid fundamenteel. Daarom gaan we dit schooljaar niet alleen de mogelijkheden onderzoeken van een ouderraad (OR), maar zijn we tevens een het kijken naar opties voor meer contactmomenten, zoals koffieochtenden.

U kunt het actuele aanbod vinden in de nieuwsbrief en middels communicatie via de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Formulieren

Ouders en verzorgers kunnen een verlofaanvraag indienen voor hun kind(eren) als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals familieomstandigheden, religieuze feestdagen of andere situaties die om verlof buiten de reguliere vakanties vragen. Deze aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie van De Wereldboom.

Voor meer informatie over het aanvragen van verlof en de geldende regels verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u gedetailleerde informatie over het verzuimbeleid en de procedure voor verlofaanvragen. We hechten veel waarde aan het minimaliseren van schoolverzuim, maar begrijpen ook dat er soms situaties zijn waarvoor verlof noodzakelijk kan zijn.

Protocollen en documenten

  • Schoolplan
  • School veiligheidsplan
  • Meldplicht en meldcode
  • Klachtenregeling
  • Privacy
  • Verzuimprotocol
  • Anti-pestprotocol