Wat bieden wij

Speciaal Basisonderwijs (SBO) is een onderwijsvorm die specifiek gericht is op leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken. We bieden een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen met uiteenlopende leerbehoeften. Onze gespecialiseerde medewerkers richten zich op de individuele kracht en groei van elke leerling, waarbij we kijken naar wat ze kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. We bevorderen positief zelfbeeld, zelfstandigheid en de ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden.

Leerlingvolgsysteem

Dit schooljaar zijn we gestart met het leerlingvolgsysteem van uitgeverij Boom, kortweg Boom LVS. Boom bestaat uit toetsen voor de kernvaardigheden rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling. Daarnaast de technische vaardigheden hoofdrekenen en technisch lezen. Met de genormeerde en kindvriendelijke volgtoetsen zorg je ervoor dat kinderen gemotiveerd zijn om te laten zien wat ze kunnen.

We hebben expliciet voor deze toetsen gekozen omdat deze beter passen bij onze doelgroep. Alle SBO-scholen van ons bestuur werken met deze manier van toetsen en volgen. 

Ontwikkelingsperspectief

Voor al onze leerlingen maken wij een ontwikkelingsperspectiefplan. Dit plan wordt door de leerkracht samen met de intern begeleider opgesteld. Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd om de vorderingen van hun zoon of dochter te komen bespreken. 

Zorgplan

Op De Wereldboom werken wij volgens ons handboek onderwijsondersteuning. In dit handboek kunt u alles rondom de organisatie van de leerlingenzorg bij ons op school lezen.

Extra ondersteuning

Bij ons op school werken een schoollogopedist, een speltherapeut en een kinderoefentherapeut. Mocht extra ondersteuning op een van deze gebieden nodig zijn dan bespreken we met ouders de mogelijkheden die wij intern kunnen bieden. Naast deze extra ondersteuning werken wij intensief samen met Fibbe en Levvel.

Leerlingenvervoer

De gemeente Amsterdam gaat over het leerlingenvervoer. Formulieren en informatie kunt u op de website van de gemeente Amsterdam vinden. De administratief medewerkers van De Wereldboom kunnen uw vragen ook beantwoorden. 

Buitenschoolse activiteiten

Naast ons reguliere onderwijsaanbod bieden we diverse, boeiende buitenschoolse activiteiten die het leerplezier van onze leerlingen verder verrijken. Deze activiteiten variëren van creatieve workshops en sportevenementen tot culturele uitstapjes en projecten die de betrokkenheid van de leerlingen vergroten en hun talenten stimuleren. Bij De Wereldboom moedigen we onze leerlingen aan om buiten het klaslokaal te leren en te groeien. Onze buitenschoolse activiteiten dragen bij aan een rijke en gevarieerde leerervaring voor alle leerlingen.

Het actuele overzicht van activiteiten wordt middels de nieuwsbrief gecommuniceerd aan onze ouders en betrokken verzorgers.

Vakgebieden

Op De Wereldboom bieden we een breed scala aan vakgebieden om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een diverse en evenwichtige onderwijservaring krijgen. Onze focus ligt niet alleen op de kernvakken zoals u dit kent van het reguliere basisonderwijs, maar we omarmen ook kunst, cultuur, wetenschap en technologie. 

Bij de kleuters leggen we de nadruk op ontdekkend leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen we door middel van beweging in het leerproces, het opbouwen van een rijke woordenschat, een scala aan creatieve activiteiten en aandacht voor de eerste stappen in geletterdheid. Bovendien stimuleren we de ontwikkeling van fijne en grove motorische vaardigheden. Op deze speelse manier bereiden we onze kleuters voor op groep 3.

Dit stelt onze leerlingen in staat om hun interesses te verkennen en hun talenten te ontwikkelen, terwijl ze cruciale kennis en vaardigheden opdoen. Onze vakgebieden dagen leerlingen uit om kritisch te denken, creatief te zijn en zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Denk daarbij aan vakgebieden als Mediawegwijs, muziekles, leesmotivatie en bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er op diverse momenten gastlessen en excursies.