Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

SO Alphonds Laudy, locatie De Wereldboom

Op de Wereldboom zijn vijf groepen van de Alphons Laudyschool gevestigd. De groepen bestaan uit 1 onderbouwgroep (de Goudhaantjes), 2 middenbouwgroepen (de Eekhoorns en de Vossen) en 2 bovenbouwgroepen (De Wolven en de Bevers). Deze groepen zijn onderdeel van de Wereldboom, maar vallen qua verantwoordelijkheid, personeel en onderwijsaanbod onder SO Alphons Laudy. Dit is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen, gevestigd in Amsterdam Osdorp.

Op de Alphons Laudy stimuleren we leerlingen in een veilige en uitdagende schoolomgeving om te ontdekken wat ze willen en kunnen. We vinden het belangrijk om leerlingen eigenaar te laten worden van hun onderwijsproces. We willen leerlingen alle kansen geven om uit te groeien tot zelfstandige personen en om al hun talenten te ontwikkelen. Het is het proces van de leerlingen zelf waar de school begeleiding en sturing aan geeft. De missie van SO Alphons Laudy is: “willen worden wie ik ben”


Binnen de Wereldboom zetten we in op een stevige samenwerking met de groepen van het SBO en de Professor Waterink. Het uitgangspunt binnen deze samenwerking is: “samen waar het kan, apart waar het moet”. Op deze manier kunnen we onze expertise met elkaar delen en streven we naar het best passende onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.

Teamleden SO Alphons Laudy, locatie Wereldboom:


Directie: Karin Schulinck, Lisa Moorman
Zorgcoördinator: Lisa Moorman
IB: Angeline Haak- van Helden
Bouwcoördinator: Angeline Haak- van Helden
Logopedie: Ikram Bouzaiza
Jeugdarts: Maaike de Jong
Ouder kind adviseur: Marita van Avesaath
Psycholoog: Frederike Vegter
Cordaan: Bente Ravesloot
Fibbe: Lotte Bertens

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).