Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorg en aandacht

Leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs hebben, naast het onderwijsaanbod, passende ondersteuning, zorg en aandacht nodig. Onze daarvoor opgeleide leerkrachten kunnen dit bij uitstek bieden.

Uw kind staat bij ons altijd centraal. Het krijgt onderwijs op maat met daarbij - indien nodig -  aanvullende ondersteuning vanuit één van onze specialismen. De focus ligt op ontwikkeling in het eigen tempo, waarbij we er uiteindelijk naar streven dat ieder kind kan doorstromen naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij zijn of haar capaciteiten.
Leerlingen van het SO (cluster 3, zml) of SBO krijgen les in hun eigen, veilige en kleine omgeving. Zij ontmoeten elkaar bijvoorbeeld tijdens vieringen en bepaalde activiteiten; altijd onder professionele begeleiding. Wij  willen samen met en van elkaar leren. Gescheiden waar nodig, samen waar mogelijk.

Als u bovenaan de pagina op het kopje 'documenten' klikt komt u bij alle recente beleidsdocumenten zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het jaarplan en het rapport van de inspectie.  

Leerling aantallen

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).