Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorg en aandacht

Leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs hebben, naast het onderwijsaanbod, passende ondersteuning, zorg en aandacht nodig. Onze daarvoor opgeleide leerkrachten kunnen dit bij uitstek bieden.

Uw kind staat bij ons altijd centraal. Het krijgt onderwijs op maat met daarbij - indien nodig -  aanvullende ondersteuning vanuit één van onze specialismen. De focus ligt op ontwikkeling in het eigen tempo, waarbij we er uiteindelijk naar streven dat ieder kind kan doorstromen naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij zijn of haar capaciteiten.
Leerlingen van het SO (cluster 3, zml) of SBO krijgen les in hun eigen, veilige en kleine omgeving. Zij ontmoeten elkaar bijvoorbeeld tijdens vieringen en bepaalde activiteiten; altijd onder professionele begeleiding. Wij  willen samen met en van elkaar leren. Gescheiden waar nodig, samen waar mogelijk.

Als u bovenaan de pagina op het kopje 'documenten' klikt komt u bij alle recente beleidsdocumenten zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het jaarplan en het rapport van de inspectie.  Overzicht vakanties, vrije dagen en studiedagen
schooljaar 2023-2024 voor SBO leerlingen


Als uw zoon/dochter gebruik maakt van leerlingenvervoer dient u zelf de vervoerder in te lichten.

Studiedag: donderdag 12 oktober 2023
Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Studiedag: dinsdag 21 november 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Studiedag: vrijdag 26 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m 23 februari 2024
Studiedag: woensdag 20 maart 2024
Goede vrijdag en Pasen: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag)
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Studiedag: dinsdag 21 mei 2024
Studiedag: vrijdag 14 juni 2024
Studiedag: maandag 17 juni 2024
Studiedag: vrijdag 19 juli 2024
Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Interne OPP gesprekken, alleen leerlingen van de desbetreffende groep zijn dan vrij


Groep 1/2 Annelies/Leander: donderdag 25 januari 2024 en dinsdag 18 juni 2024
Groep 3/4 Marijke: dinsdag 30 januari 2024 en dinsdag 25 juni 2024
Groep 4/5 Annet/Monica: woensdag 31 januari 2024 en woensdag 26 juni 2024
Groep 5 Senna/Margriet: donderdag 1 februari 2024 en donderdag 27 juni 2024
Groep 6 Nancy: maandag 29 januari 2024 en maandag 24 juni 2024
Groep 6/7 Khadija/Margriet: vrijdag 2 februari 2024 en vrijdag 28 juni 2024
Groep 6/7 Elijah/Mees: donderdag 1 februari 2024 en donderdag 27 juni 2024
Groep 8 Maaike/Leander: donderdag 25 januari en donderdag 8 februari 2024

(voorlopige) adviesgesprekken groep 8

Groep 8 Maaike/Leander: (voorlopige) adviesgesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen zijn op vrijdag 26 januari 2024 (studiedag).

Leerling aantallen

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).