Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Speciale aandacht

Leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs hebben, naast het onderwijsaanbod, passende ondersteuning, zorg en aandacht nodig. De daarvoor opgeleide leerkrachten van De Wereldboom kunnen dit bij uitstek bieden.

Uw kind staat bij ons altijd centraal. Het krijgt onderwijs op maat met daarbij indien nodig nog aanvullende ondersteuning vanuit één van onze specialismen. De focus ligt op ontwikkeling in het eigen tempo, waarbij we er uiteindelijk naar streven dat ieder kind kan doorstromen naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij zijn of haar capaciteiten.
Leerlingen van het SO (cluster 3, zml) of SBO krijgen les in hun eigen, veilige en kleine setting. Zij ontmoeten de leerlingen van het regulier onderwijs bijvoorbeeld tijdens vieringen en bepaalde activiteiten; altijd onder professionele begeleiding. Wij geloven als humanistisch kindcentrum sterk in de kans van samen met en van elkaar leren. Gescheiden waar nodig, samen waar mogelijk.

In het schoolplan leest u meer over de visie, beleid en invulling van ons onderwijs.
Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).