Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsactiviteiten

 • Taal
 • Rekenen
 • Bewegingsonderwijs (van een vakdocent) 
 • Computervaardigheden
 • Engels (va. groep 1/2)
 • Verkeerseducatie
 • Creatieve vakken:
  Muziek, in samenwerking met de muziekschool: we volgen het programma ZINGZO. Beeldende vorming, wekelijks in workshops o.l.v. leerkrachten, onderwijsondersteuners en een vakdocent. Kooklessen, o.l.v. de eigen leerkracht in het ‘crea-uur’.
 • Natuuronderwijs en wereldoriëntatie
  Respect voor de natuur is één van de pijlers van het humanisme. De mens is onderdeel van de natuur en daarmee hebben we een enorme verantwoordelijkheid om goed voor die natuur te zorgen. Dat zie je op verschillende manieren terug in ons onderwijs. De groene ontdektuin en de moestuinen zijn daar een voorbeeld van. Maar ook de lessen die worden aangeboden door Natuur en Milieu educatie in de vorm van bijvoorbeeld een bezoek aan een park, sloot of boerderij. Humanisten proberen het leven en de wereld om hen heen vanuit de mens zelf te verklaren. Dit uitgangspunt gebruiken wij ook bij de lessen Wereldoriëntatie. Vanuit de eigen leef- en belevingswereld van de kinderen vergroten we de kennis van hun omgeving en geven inzicht in de samenhang daarin.
 • Filosofie
  Filosofie is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Binnen de filosofielessen wordt een beroep gedaan op het onderzoekend vermogen van de leerlingen. We dagen de kinderen uit om zichzelf en elkaar vragen te stellen. Ze leren om een mening te vormen en een mening te delen. Belangrijk hierbij is dat het oordeel ondergeschikt is; er is geen goed of fout.
 • De Vreedzame School
  Dit is een programma (voor onderwijs en opvang) waarbinnen leerlingen worden gestimuleerd om zich sociaal te gedragen en wederzijds respect te tonen. Iedereen hoort erbij en iedereen mag er zijn. De Vreedzame School biedt ondersteuning bij ‘het spreken van dezelfde taal’ richting de kinderen en ‘kinderen een stem geven’.

Extra activiteiten

Om leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen, zowel in de klas als daarbuiten, bieden we naast het onderwijs ook extra activiteiten aan.

 • Leerlingen uit alle klassen maken regelmatig hun eigen schoolkrant. Ook hierdoor leren zij gebeurtenissen, gevoelens of ideeën onder woorden brengen en op juiste wijze beschrijven. Bovendien is het een fantastische manier om te leren samenwerken
 • De leerlingen uit de midden- en bovenbouw volgen schooltuinlessen. Binnen deze lessen organiseren we regelmatig een excursie naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, Artis, een museum, het Amsterdamse bos of het Vondelpark
 • Alle leerlingen leren zichzelf te presenteren met iets waar zij goed in zijn. Zo kennen wij ‘toonmomenten’ in de klas (bijvoorbeeld een spreekbeurt of boekbespreking houden, voorlezen), maar ook in het kindcentrum. We hebben een trotsmuur waarop werk van leerlingen tentoongesteld wordt. Ook heeft De Wereldboom een speciaal podium, dat we gebruiken voor viering en presentaties.
Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).