Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsactiviteiten

 • Taal
 • Rekenen
 • Bewegingsonderwijs (van een vakdocent) 
 • Computervaardigheden
 • Engels (va. groep 1/2)
 • Verkeerseducatie
 • Creatieve vakken:
  Muziek, in samenwerking met de muziekschool: we volgen het programma ZINGZO. Beeldende vorming, wekelijks in workshops o.l.v. leerkrachten, onderwijsondersteuners en een vakdocent. Kooklessen, o.l.v. de eigen leerkracht in het ‘crea-uur’.
 • Natuuronderwijs en wereldoriëntatie
  Respect voor de natuur is één van de pijlers van het humanisme. De mens is onderdeel van de natuur en daarmee hebben we een enorme verantwoordelijkheid om goed voor die natuur te zorgen. Dat zie je op verschillende manieren terug in ons onderwijs. De groene ontdektuin is daar een voorbeeld van. Maar ook de lessen die worden aangeboden door Natuur en Milieu educatie in de vorm van bijvoorbeeld een bezoek aan een park, sloot of boerderij. Humanisten proberen het leven en de wereld om hen heen vanuit de mens zelf te verklaren. Dit uitgangspunt gebruiken wij ook bij de lessen Wereldoriëntatie. Vanuit de eigen leef- en belevingswereld van de kinderen vergroten we de kennis van hun omgeving en geven inzicht in de samenhang daarin.
 • Logopedie op De Wereldboom                                                                                                            Op De Wereldboom is er elke woensdag en vrijdag een school-logopedist aanwezig. Omdat er soms wat verwarring is over de werkzaamheden van onze school-logopedist willen wij u middels deze uitleg iets meer over haar werkzaamheden vertellen. Onze school-logopedist, Daphne de Wijs, screent alle nieuwe leerlingen en indien nodig kan zij leerlingen doorverwijzen naar een externe logopediepraktijk. Bij een externe logopediepraktijk krijgt de leerling individuele therapie en dit wordt (meestal) vergoed door de zorgverzekering. Daphne onderhoudt het contact met de externe logopedisten en bespreekt de adviezen met de leerkrachten. Uiteraard gaat dit alles in overleg met de ouders.  Daphne begeleidt vooral in de onderbouw groepjes leerlingen met de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs beter te kunnen volgen. In de midden- en bovenbouwgroepen coacht Daphne de collega’s  bij o.a. het geven van de woordenschat- en DGM lessen. DGM staat voor denkstimulerende gespreksmethodiek.   Daarnaast worden informatieochtenden voor de ouders georganiseerd en verzorgd Daphne de teambijeenkomsten waarin informatie over de nieuwste inzichten van de spraak-taalontwikkeling gedeeld worden. Wij hebben er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen ondersteunen in de twee dagen dat Daphne bij ons op school werkt. Dit betekent dus dat er zeer beperkt ruimte beschikbaar is voor individuele behandeling van leerlingen. 
 • De Vreedzame School
  Dit is een programma (voor onderwijs en opvang) waarbinnen leerlingen worden gestimuleerd om zich sociaal te gedragen en wederzijds respect te tonen. Iedereen hoort erbij en iedereen mag er zijn. De Vreedzame School biedt ondersteuning bij ‘het spreken van dezelfde taal’ richting de kinderen en ‘kinderen een stem geven’.

Extra activiteiten

Om leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen, zowel in de klas als daarbuiten, bieden we naast het onderwijs ook extra activiteiten aan.

 • De leerlingen uit de midden- en bovenbouw volgen schooltuinlessen. Binnen deze lessen organiseren we regelmatig een excursie naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, Artis, een museum, het Amsterdamse bos of het Vondelpark.
 • Alle leerlingen leren zichzelf te presenteren met iets waar zij goed in zijn. Zo kennen wij ‘toonmomenten’ in de klas (bijvoorbeeld een spreekbeurt of boekbespreking houden, voorlezen), maar ook in het kindcentrum. We hebben een trotsmuur waarop werk van leerlingen tentoongesteld wordt. Ook heeft De Wereldboom een speciaal podium, dat we gebruiken voor viering en presentaties.
Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).