Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Basisonderwijs

Het basisonderwijs binnen De Wereldboom is erop gericht alle kinderen tot volle ontwikkeling en bloei te laten komen. Wij willen hen vol (zelf)vertrouwen en met de juiste kennis en werkhouding naar het vervolgonderwijs en de wereld in laten gaan. Naast de vormingsgebieden als rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en wereldoriëntatie, besteden we daarom veel aandacht aan het ‘leren leren’. Dat betekent dat we de kinderen leren samenwerken, reflecteren op zichzelf en de omgeving en op hoe ze dingen aanpakken.

Onderwijs op maat

Ook maken we kinderen ‘mede-eigenaar’ van hun eigen leerproces. Daarvoor werken we met een kindplan en een leerlingportfolio (de ‘Trotsmap’) en voeren daarover gesprekjes met elk kind. Ook werken we met verschillende doorgaande leerlijnen, zodat de leerstof over alle leerjaren naadloos op elkaar aansluit. Ieder kind krijgt zoveel mogelijk onderwijs op maat, passend bij zijn of haar talent. De bijzondere opzet van De Wereldboom met de vele groepsruimten en de leerpleinen maakt het mogelijk ons onderwijs op deze manier vorm te geven. Leerlingen krijgen er uitleg en werken onder begeleiding van leerkrachten, individueel of samen aan allerlei opdrachten.

In het schoolplan leest u meer over de visie, beleid en invulling van ons onderwijs.
Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).