Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leren én leren leren

Op onze school vinden we het belangrijk naar kinderen te luisteren. Hun verhaal doet er toe: wat houdt hen bezig, wat vinden ze moeilijk, wat gaat goed, wat willen ze nog leren en hoe kunnen we hen daar het best bij helpen? Leerkrachten voeren gesprekjes met ieder kind en maken samen met het kind een kindplan. Er wordt gewerkt met een leerlingportfolio, een ‘Trotsmap’ voor het kind, waarin samen de ontwikkeling wordt bijgehouden en trots kan worden teruggeblikt.

Mensen bezitten de aangeboren kracht en behoefte om zich te ontwikkelen en te ontplooien.De routine in school en groep is duidelijk, de kinderen weten wat van hen verwacht wordt en kunnen zich ontwikkelen. Bij De Wereldboom stellen we ambitieuze doelen om elk kind zoveel te laten leren als mogelijk. Wij zorgen ervoor dat de doelen haalbaar zijn en gaan uit van wat de leerling wél kan. We bieden passend onderwijs (regulier en specialistisch). Onderwijs op maat, dat ervan uitgaat dat (leren) omgaan met verschillen meer kansen biedt.

Onze onderwijskundige visie maakt verschil tussen ‘leren’ en ‘leren leren’. Het gaat dus om de ‘wat’ en de ‘hoe’ vraag: ‘Wat is voor deze leerling belangrijk om te leren en op welke manieren gaan we dit bereiken?’ Bij ieder leerdoel bieden wij de juiste mix van instructie, begeleid leren, zelfstandig leren, samenwerkend leren, praktijkgericht leren en reflecteren.


Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
lastige situaties op school


U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website: www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon: 020-3306320

WhatsApp: 06-16004600

E-mail: info@oudersteunpunt020.nl
Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).