Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Laatste nieuws

Ben jij de leerkracht die het verschil maakt?

Voor het nieuwe schooljaar is De Wereldboom nog op zoek naar een leerkracht voor groep 6 voor speciaal basisonderwijs. Wat kun je verwachten als je bij ons komt werken? We vroegen het aan Ine van Vuuren, directeur van De Wereldboom.

Ieder kind mag er zijn
‘Op ons kindcentrum werken we vanuit de gedachte dat ieder kind er mag zijn. Met ons team van groepsleerkrachten en specialisten kunnen we elke leerling bieden wat hij of zij nodig heeft. In de individuele gesprekken geven we de kinderen vertrouwen door hun vooruitgang ten opzichte van zichzelf te bespreken. We vergelijken nooit met anderen. De nadruk ligt op wat kinderen kunnen, hun ideeën, inzet en houding. Een kind dat in het speciaal basisonderwijs terecht komt wordt vaak een 'zorgleerling' genoemd. Wij doen niet aan hokjes, want vanuit een hokje is het lastig uitvliegen. Elk kind moet trots kunnen zijn op zichzelf”.

Collega’s helpen elkaar
‘’Als collega’s helpen we elkaar door steeds zicht te krijgen op ons eigen gedrag en onze houding, zodat we het morgen nog beter kunnen doen dan vandaag. We leren van elkaar door presentaties, scholing, lesson study, beeldbegeleiding en intervisie. Elke dag gaan we er weer voor om met liefdevolle aandacht en deskundigheid het verschil voor onze leerlingen te maken.’

Ben jij de leerkracht die het verschil voor onze leerlingen maakt? Reageer dan snel.

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).