Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wat is een kindcentrum?

Een kindcentrum is een plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar onderwijs én opvang krijgen. Kinderen leren en spelen in het kindcentrum binnen én buiten schooltijd. Er zijn voorzieningen voor sport, spel en muziek, zodat kinderen er al hun talenten kunnen ontwikkelen.

Eén visie 

Iedereen die bij ons werkt, heeft dezelfde visie op de manier waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dat maakt de overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool en buitenschoolse opvang gemakkelijk en vertrouwd. Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers, IB-ers, specialisten en vakleerkrachten vormen één samenwerkend team, zo nodig aangevuld met deskundigen van buiten. 

Voordelen 

Voor ouders en kinderen betekent ons dit naast goede ontwikkelingskansen en ondersteuning ook gemak, flexibiliteit en veiligheid.
• ruime openingstijden
• keuzevrijheid in opvangtijden
• brengen en halen op één locatie

 

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).