Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Passend onderwijs

In kindcentrum De Wereldboom zitten leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, pedagogen en andere specialisten onder één dak. We hebben veel deskundigheid in huis, dus ieder kind en iedere ouder kan de hulp krijgen die nodig is. De specialisten kijken mee in de groep en coachen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zo wordt specialistische ondersteuning vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Deze specialisten werken bij De Wereldboom:

  • Vaste professionals met onderwijsexpertise waaronder een intern begeleider en leesspecialist.
  • Specialistische ondersteuners: schoolpsycholoog, logopedist, speltherapeut, kinder-oefentherapeut, ouderkind-adviseur, en jeugdarts.
Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).