Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Een bijzonder kindcentrum...

Een integraal kindcentrum op humanistische grondslag, waar leerlingen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs onder één dak leren en spelen... Dat is op zich al uniek.

Deze kenmerken maken De Wereldboom nóg specialer:

  • Wij zijn een Vreedzame School. We zien het kindcentrum als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
  • Wij werken in het onderwijs met leerpleinen, ingedeeld naar leeftijd. Wij geloven namelijk dat leren veel beter gaat als je daar ook fysiek de ruimte voor krijgt. We zien deze leerpleinen ook als een prachtige kans voor leerlingen om elkaar te ontmoeten, te spelen en samen te werken. 
  • We zijn een gezonde school. We leren de kinderen wat een gezonde levensstijl is en hebben bewegen hoog in het vaandel staan. Twee keer per week hebben de kinderen gym. Ook in ons naschoolse aanbod zitten veel sportactiviteiten, zoals judo, basketbal, turnen, dans en voetbal. Daarnaast eten wij gezond op school en zijn er regelmatig gastlessen over wat gezond leven inhoud.
  • Wij willen goed voor de natuur zorgen. Dat zie je terug in ons kindcentrum. We hebben onder meer een groene ontdektuin, een ‘regenwaterstroom’, moestuintjes en kruidentuintjes. Ook gaan we in het kader van natuurlessen van NME graag naar buiten: park, slootjes of boerderij.
  • We filosoferen met elkaar. In de lessen filosofie leren de kinderen aan de hand van thema’s zelf na te denken en hun gedachten te onderzoeken en onder woorden te brengen. Ze krijgen de ruimte zich in een veilige omgeving te laten horen en gehoord te worden. Door deze uitwisseling van ideeën leren we elkaars mening en wereld kennen. 
  • Om leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen, zowel in de groep als daarbuiten, bieden we naast het onderwijs ook extra activiteiten aan. Denk aan samen een schoolkrant maken, kooklessen, schooltuinlessen en excursies.

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).